Amazon LIN8 (Casirate d'Adda, IT) - inštalácia a uvedenie do prevádzky

Zákazník: Fives Intralogistics SAS

Konečný zákazník: Amazon

Lokalizácia: Casirate d’Adda (IT), Rok realizácie: 2018

Projekt: Sorting center Amazon LIN8

Dodané služby: mechanická montáž, elektrická montáž, I/O testovanie, PLC testovanie a uvádzanie technológie do prevádzky

V roku 2018 sa tím i4Industry značne podieľaľ na úspešnom dokončení a uvedení do prevádzky projetku AMZ LIN8, sortovacieho centra v blízkosti talianskeho mesta Miláno, ktoré dokáže vysortovať približne 60tis. balíkov za hodinu. Projekt zaŕňal mechanickú a elektrickú montáž v období 7 mesiacov, softvérové testovanie  a uvedenie technológie do prevádzky.