inSight

Softvérový produkt inSight predstavuje komplexné softvérové riešenie reflektujúce potreby priemyslu Industry 4.0, ktoré umožňuje zákazníkom rýchlo dosiahnuť operačné ciele a zefektívniť výrobu. inSight optimalizuje procesy automatizačnými systémami a v segmente povrchového lakovania pomáha dosahovať výrazne lepšie výsledky.

Hlavné oblasti softvéru inSight pre segment priemyselných povrchových úprav:

  • Komplexné riadenie technologických procesov
  • Vizualizácia dôležitých procesov
  • Zlepšenie kvality a produktivity výrobných procesov
  • Manažment priemyselných Big Data
  • Preventívna a prediktívna údržba
  • Moderný grafický a intuitívny dizajn
  • Bezpečný prístup z ľubovoľného zariadenia 24/7

inSight PLC

Tento modul predstavuje komplexný riadiaci systém bežiaci na systéme PLC, ktorý zabezpečuje detailné riadenie a bezpečnosť dopravnej technológie,  procesných technológií a aplikácie povrchového lakovania. Bezpečnostná a riadiaca logika je navrhnutá tak, aby zákazníkovi umožňovala efektívne a kvalitne vyrábať požadované produkty podľa navrhnutej špecifikácie.

inSight Control

Profesionálny vizualizačný softvér pre komplexné riadenie, konfiguráciu a monitorovanie technológií priemyselného lakovania. inSight Control zaručí kvalitu, efektivitu a produktivitu výrobného procesu. Softvérové riešenie taktiež ponúka možnosť vzdialeného prístupu z akéhokoľvek zariadenia, odosielanie hlásení prostredníctvom e-mailu alebo siete GSM a zaznamenávanie stavu výrobného procesu v priebehu času. Súčasťou je tiež servisný tablet a modul na prihlasovanie jednotlivých pracovníkov/operátorov na zmeny a pracoviská.

inSight smartControl

Vizualizačný softvér na obsluhu konkrétneho pracoviska výrobného procesu. inSight smartControl ponúka možnosť efektívnej správy vstupov a výstupov výroby, skenovania 2D či 3D čiarových kódov, tlače identifikačných štítkov, zobrazovania manuálov na obsluhu procesov a signalizácie pomocou LED technológie.

inSight IoT

Cloudová IoT platforma, ktorá zabezpečuje produkčný manažment pre lakovacie linky a technológie povrchových úprav. Platforma primárne zbiera a ukladá IoT priemyselné dáta a následne analyzuje a optimalizuje výrobné procesy a produkty. Súčasťou platformy sú moduly MES, Analytics a Warehouse.