Softvérové riešenia

Súčasné portfólio služieb a produktov i4Industry pokrýva celý cyklus od výroby a montáže lakovacích liniek, až po ich programovanie a následnú údržbu a servis. Primárnou doménou sú softvérové služby, ktoré zabezpečujú nasledujúce procesy:

  • Riadenie a monitoring technológií a technologických procesov
  • Riadenie vstupov a výstupov technologických procesov
  • Riadenie toku výroby
  • Komunikácia s ERP systémami zákazníkov
  • Data management, analytika a reportovanie
  • Industry IoT

Ponuka softvérových riešení:

PLC

Vývoj riadiacich systémov a PLC programov.

HMI / SCADA

Vývoj nadštandardných HMI a SCADA systémov – vizualizovanie, sledovanie a reporting technilogických procesov.

ERP

Základné produktové plánovanie

Data Management System

Podrobné produktové plánovanie, zber a analýza dát, management použitých procesov a kvality.

IoT riešenia v priemysle

Zhromažďovanie komplexných informácii z výrobných procesov.

Elektrické a mechanické plánovanie, inštalácie a uvedenie technológie do prevádzky

Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti elektrických inštalácií, mechanických montáží, uvádzania technológie do prevádzky a podpory produkcie zákazníka v segmente logistických centier, dopravníkových systémov a lakovacích liniek. S tímom anglicky a nemecky hovoriacich supervízorov spoločnosť efektívne manažuje plánovanie a realizáciu projektov v rámci celej Európy.

Služby v oblasti elektroprojektovania

i4Industry navrhuje a nasadzuje komplexné elektroprojekty pomocou moderných nástrojov a s využitím najnovších technológií, komponentov a elektromateriálov. Sústredí sa na prvotné poradenstvo a plánovanie elektroprojektov pre svojich zákazníkov, na výrobu elektrodokumentácie i na finálnu inštaláciu a implementáciu pre zákazníka.

Inovácie a aktualizácie exitujúcich projektov (Rewamps & Retrofits)

Spoločnosť zabezpečuje softvérové a elektrické aktualizácie a inovácie existujúcich projektov, ktoré zákazníkom prinášajú nové benefity – zvýšenie bezpečnosti práce, urýchlenie procesov, lepšia analýza dát, oddialenie morálneho zastarania systémov. Fungujúce technológie sú tak využité účinnejšie a ekonomickejšie. Spoločnosť poskytuje nástroje na zber a analytiku priemyselných dát o využití existujúcich technológií a tak sa presnejšie sleduje ich výkonnosť, efektivita, príp. poruchovosť.

Starostlivosť o zákazníka

Neoddeliteľnou súčasťou služieb i4Industry je aj starostlivosť o zákazníka. Spoločnosť poskytuje telefonickú a e-mailovú podporu 24/7 pre riešenie možných problémov u zákazníkov. Naši experti sú k dispozícii na čísle +421 (0)2 21 02 87 47 alebo emailovom kontakte support@i4industry.eu.