BEDNAR Machinery (CZ) - softvérové riešenie inSight

Zákazník: BEDNAR FMT s.r.o.

Lokalizácia: Rychnov nad Kněžnou (CZ), Rok realizácie: 2020

Projekt: softvérové riešenie inSight pre komplexné riadenie dopravníkového systému na presun materiílu

Softvérové súčasti: inSight Control, 2 x inSight smartControl (Loading, Unloading),  inSight Extension (ERP data exchange)

Zákazník BEDNAR FMT s.r.o. výraba s dlhoročnou históriou poľnohospodárske stroje. Vrámci modernizácie výroby sa rozhodli pre power&free dopravníkové riešenie na presun materiálu z lakovacej linky v starej budove na novú montážnu linku v novej budove. Celá proces toku materiálu a komplexného a intuitívneho ovládania dopravníka je zabezpečený systémom inSight. Súčasťou riešenia je inSight Extension, ktorý zabezpečuje integráciu plánovania výroby z ERP systému zákazníka.