Doosan Bobcat (CZ) - softvérové riešenie inSight

Zákazník: Doosan Bobcat EMEA s.r.o.

Lokalizácia: Dobříš (CZ), Rok realizácie: 2017

Projekt: softvérove riešenie inSight pre komplexné riadenie a analýzu toku dát dvojpodlažnej lakovacej linky

Softvérové súčasti: inSight Control, 4 x inSight smartControl (Loading, Unloading, 2 x inSight Instructions),  inSight IS

Bobcat je jedným z veľkých výrobcov kompaktných nakladačov, bagrov a príslušenstva vo svete. S nasadeným systémom inSight získal Bobcat podrobný prehľad o detailnom toku materiálov po lakovacej linke, vrátane kabín, pecí, výhybiek a výťahov. Všetko plne automatizované podľa flexibilne nastavovateľných priorít a postupov. Obsluha môže podľa potreby do procesu zasahovať cez vizuálizačný systém inSight Control. Zákazník tak posunul produkciu svojich strojov na vyššiu úroveň. Ako z pohľadu rýchlosti a presnosti, tak aj bezpečnosti a celkovej efektivity.

Na pracoviskách nákladky a výkladky sa nachdázajú dotykové panely s inSight smartControl, pomocou ktorých zákazník plnohodnotne riadi vstupné a vystupné produkty do výroby. Súčasťou riešenia je informačný systém inSight IS, ktorý zabezpečuje komunikáciu vstupných dát, archív histórie výroby s detailnými technologickými dátami a reporting.