Kasi (Chvaletice, CZ) - softvérové riešenie InSight

Zákazník: KASI, spol. s.r.o.

Lokalizácia: Chvaletice (CZ), Rok realizácie: 2019

Projekt: softvérove riešenie inSight pre komplexné riadenie a analýzu dát robotickej jednodráhovej lakovacej linky

Softvérové súčasti: inSight Control, 2 x inSight smartControl (Loading, Unloading),  inSight IS

Spoločnosť Kasi je najväčším výrobcom kanalizačnej liatiny v Českej republike. Pre zvýšenie efektivity výrobných procesov a kvality výsledných produktov sa spoločnosť rozhodla použiť najlepšie technológie z oblasti práškového lakovania kovov a moderný systém inSight od našej spoločnosti.

Systém InSight je plne prepojený s ERP systémom spoločnosti a poskytuje tak možnosť využiť existujúce procesy plánovania výroby a správy portfólia produktov. Zároveň, však ponúka nové možnosti ovládania výrobných procesov, kontroly kvality a reportu výsledkov. V systéme InSight sa pre spoločnosť Kasi nachádza aj na mieru navrhnuté riešenie kontroly kvality nalakovaných produktov na pracovisku vykládky materiálu. Výstup z výrobného procesu je kontrolovaný pomocou bezdrôtového merača hrúbky laku, ktorý vďaka priamemu napojeniu na systém InSight a vizualizácii meracieho procesu ponúka robustné a spoľahlivé riešenie kontroly.