Linet (CZ) - riadiaci systém inSight

Zákazník: LINET spol. s r.o.

Lokalizácia: Slaný (CZ), Rok realizácie: 2017

Projekt: softvérove riešenie inSight pre lakovaciu linku komponentov zdravotných lôžok

Softvérové súčasti: inSight Control, 5 x inSight smartControl (2 x Loading, Unloading, Pretreatment, Spraying booth), inSight Extension (ERP data exchange)

Spoločnosť LINET je jedným z popredných svetových výrobcov polohovateľných zdravotných lôžok. Pri stavbe novej práškoveSj lakovne pre jednotlivé časti svojich výrobkov bolo nasadené softvérové riešenia inSight, ktoré okrem inSight Control obsahuje 5 dotykových panelov na rôznych pracoviskách lakovacej linky, ktoré zefektívňuju tok dát výrobným procesom a slúžia na zádavanie vstupných dát obsluhou nevyhnutných pre výrobu. Súčasťou riešenia je aj komunikačný modul s interným ERP systémom zákaznika pre využitie plánovacích procesov a archivovanie histórie výroby.